Характеристика биоэлектрической активности сердца у детей с аллергическими заболеваниями

Шумна Таміла Євгенівна, доктор медичних наук

у співавторстві з С.М. Недельська, І.В. Солодова, В.І. Мазур, Т.Г. Бессікало, І.О. Жиленко, Л.І. Кляцька, О.А. Шевченко, І.А. Кізілова

Проблеми сучасної педіатрії пов´язані зі зниженням загального рівня здоров´я дітей. Особливої уваги в наш час потребують діти з алергічними захворюваннями, у зв´язку з їх суттєвим збільшенням у всіх вікових групах, наявності у них тяжкого клінічного перебігу хвороби та частої інвалідизації. Відомо, що одним із механізмів формування алергічної патології є дисбаланс нейроімунноендокринної системи, що одночасно призводить і до синдрому дизадаптації організму, який насамперед проявляється функціональними порушеннями серцево-судинної системи.
Метою даної роботи стало проведення аналізу біоелектричної активності міокарда у дітей з алергічними захворюваннями для своєчасної діагностики та лікування супутньої патології серцево-судинної системи.

Матеріали і методи дослідження
Біоелектричну активність серця досліджували за допомогою методу електрокардіографії (ЕКГ) у 56 дітей (31 хлопчика та 25 дівчаток) віком 7-17 років з алергічними захворюваннями. До групи порівняння увійшло 30 здорових дітей (16 хлопчиків і 14 дівчаток). Реєстрація ЕКГ здійснювалася в 12-ти стандартних відведеннях за загальноприйнятою методикою. Дослідження проводилися в ранковий час через 1-2 години після їжі у стані емоційного комфорту. Проводився якісний і кількісний аналіз ЕКГ, з оцінкою показників, що характеризують функцію автоматизму, збудливості, провідності та фаза реполяризації міокарду шлуночків.

Результати дослідження та їх обговорення
Проведений аналіз електрокардіограм (ЕКГ) у даного контингенту дітей дозволив виявити особливості біоелектричної активності серця.
...
Висновки
1. Біоелектрична активність міокарда дітей з алергічними захворюваннями переважно характеризувалася порушеннями синусового ритму (82,1%) та змінами в міокарді метаболічного характеру (92,3%).
2. Порушення синусового ритму були представлені синусовою тахікардією (35,7%), синусовою брадикардією (8,7%), міграцією водія синусового ритму (8,7%) та суправентрикулярною екстрасистолією (8,7%).
3. Метаболічні порушення міокарда представлені змінами процесів деполяризації передсердь (46,4%) та реполяризації міокарда шлуночків (87,5%).
4. Виявлені зміни на ЕКГ у дітей з алергічними захворюваннями свідчать про необхідність постійного контролю за функціональним станом серцево-судинної системи для попередження формування у них вторинної кардіоміопатії.

* Тезисы. Полный текст см. "Современная педиатрия. – 2008. - № 5. – С. 156 – 158."

ВНИМАНИЕ! Защита авторских прав.
Авторские права защищены.
Любое использование изложенного материала возможно только при указании авторства и ссылки на данный сайт.Другие статьи автора:

Роль нейрогуморальной регуляции в формировании иммунных механизмов развития аллергических заболеваний

Характеристка функции внешнего дыхания у детей с аллергическими заболеваниями

Прочитано 711 раз