Условия формирования бронхиальной астмы у детей младшего детского возраста

Шумна Таміла Євгенівна, доктор медичних наук

у співавторстві з Недельська С.М., Солодова І.В. та ін.

В останні десятиріччя алергічні хвороби перетворилися на глобальну медико-соціальну проблем. Міжнародна статистика свідчить, що поширеність бронхіальної астми за результатами стандартизованих міжнародних досліджень коливається від 10 до 34,3%. Слід відмітити, що поширеність бронхіальної астми в багатьох країнах світу складає 5 – 7% і в деяких регіонах досягає 15% серед дитячого населення.

Слід зазначити, що 60 – 80% дітей мають спадкову алергічну схильність у разі атопічно обтяженої спадковості за материнською і батьківською лініями. Факторами, що в значній мірі сприяють розвитку алергічної патології, також є анте- та інтранатальна гіпоксія плоду, високий рівень алергенного навантаження, паління матері під час вагітності та вигодовування грудьми. Тютюновий дим належить до групи полютантів, що підсилюють синтез IgЕ. Також до факторів, що призводять до виникнення алергічних реакцій та захворювань, і насамперед, харчової алергії, відносять штучне вигодовування на першому році життя та наявність високих концентрацій інгаляційних алергенів (алергени Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, спори плісньових грибів, тварин) в житлових приміщеннях.

Мета дослідження передбачає вивчення умов формування бронхіальної астми у дітей молодшого дитячого віку.

Матеріали та методи

Враховуючи актуальність даної проблеми, нами проведено комплексне клініко-функціональне дослідження 151 дитини з бронхіальною астмою (96 хлопчиків та 55 дівчаток) у віці від 3 до 5 років.

Всім дітям проводилось комплексне клінічне обстеження з урахуванням скарг, анамнестичних даних, результатів фізікальних методів обстеження, загально клінічних лабораторних, імунологічних, мікробіологічних та функціональних (електрокардіографія, ехокардіографія з доплерографією) методів дослідження за стандартними методиками.
...
Висновки
1. За последние пять лет в городе Запорожье отмечается рост частоты встречаемости и усиление тяжести течения острого обструктивного бронхита у детей раннего возраста.
2. Бронхіальна астма у дітей молодшого дитячого віку формувалася в умовах перенесеної анте- та перинатальної патології, «пасивного паління», дефіцитних станів, на тлі порушеного фізичного розвитку, імунного гомеостазу та біоценозу.
3. Лікування дітей з бронхіальною астмою повинно бути комплексним та спрямованим на усунення выявлених факторів ризику та супутніх патологічних станів з боку інших органів та систем дитячого организму, з проведенням подальших адаптаційних заходів.

* Тезисы. Полный текст см. "Медичні перспективи. – 2009. – Т. XIV, № 2, ч.1. – С. 38 – 42."

ВНИМАНИЕ! Защита авторских прав.
Авторские права защищены.
Любое использование изложенного материала возможно только при указании авторства и ссылки на данный сайт.Другие статьи автора:

Характеристика биоэлектрической активности сердца у детей с аллергическими заболеваниями

Роль нейрогуморальной регуляции в формировании иммунных механизмов развития аллергических заболеваний

Прочитано 735 раз