Частота и факторы риска развития аллергических заболеваний у детей дошкольного возраста

Шумна Таміла Євгенівна, доктор медичних наук

у співавторстві з В.І. Мазур, Л.І. Кляцька, С.В. Соловйова, А.К. Кравченко

Збільшення розповсюдженості алергічної патології в усьому світі займає лідируючі позиції і за даними Міжнародної статистики вже сьогодні 40% дитячої популяції мають алергічні захворювання (АЗ), а в деяких екологічно несприятливих районах їх поширеність сягає 60%. В структурі їх відмічається переважання бронхіальної астми (БА), алергічного риніту (АР), атопічного дерматиту (АД), але вражає велика варіабельність показників поширеності БА БА (2,8 – 32,6%), АД (5,6% - 20%), АР (3,9 – 45,1%), причому останній вже сьогодні входить в п'ятірку найбільш розповсюджених хронічних захворювань.

Дитячий організм саме у раньому та дошкільному віці відрізняється підвищеною чутливістю до впливу несприятливих факторів навколишнього середовища, в тому числі і побутових у місці помешкання. Це обумовлено рядом фізіологічних особливостей: підвишеною проникненістю шкіри, слизових оболонок шлунково-кишкового тракту та дихальних шляхів, незрілістю ферментних систем печінки, незрілістю системного та місцевого імунітету. Тому у дітей дошкільного віку, особливо тих, що мешкають в промислових регіонах, в першу чергу формується дисбаланс гуморального імунітету із зростанням як маркерів клітинної активності, так і гіперімуноглобулінемії класа Е, активації клонів Th 2 типу з пригніченням супресорної активності Т-лімфоцитів, розвитку гіперреактивності бронхів та сенсибілізації організму до алергенів, що призводить і до підвищення захворюваності на гострі респіраторні інфекції, і до появи клінічних симптомів атопічного дерматиту, алергічного рініту і бронхіальної астми. Сьогодні і досі дослідники знаходяться у пошуку відповіді – чи це часті інфекції призводять до алергічних захворювань, чи навпаки, хронічний алергічний процес призводить до рекурентних респіраторних захворювань у дітей.

Таким чином, з'ясування частоти симптомів АЗ, визначення основних причин та факторів ризику, що впливають на розвиток алергічної патології у дітей дошкільного віку, дозволить оптимізувати профілактичні заходи, спрямовані на підготовку батьків до виховання здорових дітей, організацію сприятливих побутових умов, впровадження оздоровчих програм в дитячих дошкільних закладах, що і обумовлює актуальність обраної теми дослідження.

Метою нашого дослідження було визначення частоти та факторів ризику розвитку симптомів бронхіальної астми, алергічного риніту, атопічного дерматиту у дітей дошкільного віку, з урахуванням їх побутових умов проживання.

Матеріали та методи дослідження
Після отриманої згоди батьків було проведено анкетування 140 дітей (75 хлопчиків та 65 дівчаток, віком від 1,5 до 5 років, включно). Діти, в анкетах яких були зазначені позитивні відповіді на три і більше запитань, пов’язаних з симптомами: БА (15 дітей, із них: 12 хлопчиків і 3 дівчинки) склали І групу; АР (43 дитини (20 хлопчиків і 23 дівчинки)) – ІІ групу; АД (18 дітей (9 хлопчиків і 9 дівчаток)) – ІІІ групу спостереження. Контрольну ІV групу склали 64 дитини (31 хлопчиків та 25 дівчинки), які не мали симптомів, щодо формування АЗ і на момент дослідження були практично здорові. Співвідношення хлопчиків та дівчаток у ІІ, ІІІ, ІV групах спостереження було однаковим (р>0,05), і тільки у дітей з І групи із симптомами БА достовірно переважали хлопчики, що співпадало із результатами інших дослідників.
...
Результати дослідження та їх обговорення
Поширеність алергічних захворювань на Україні серед дітей значно перевищує дані офіційної медичної статистики і коливається в межах 3-5% від всього дитячого населення. Та хочеться відмітити, що у м. Запоріжжя частота симптомів алергії у дітей дошкільного віку ще не вивчалась, в той час як частота симптомів АЗ у дітей молодшого шкільного віку (6 – 7 років) та старшого шкільного віку (13 – 14 років), вже вивчалась у 2008 році та у 1996 році.
...
Отже, аналіз побутових умов проживання дітей показав, що проведення елімінаційних заходів доцільно проводити тільки до позитивно значимих алергенів за результатами алерготестування, в тому числі і до алергенів–розчинів хімічних речовин, а щоденне прибирання в домашніх умовах рекомендується проводити із застосуванням побутових хімічних речовин 1 - 2 рази на тиждень.

Висновки.
1. Частота симптомів алергічних захворювань у дітей дошкільного віку становила 54,3%, причому симптоми БА реєструвалися у 10,7%, АР – 30,7%, АД – 12,9% випадків.
2. Фактори ризику формування симптомів БА: несприятливий перебіг вагітності (ВР=4,27, [1,04; 17,46]); обтяжена спадковість за алергічним ринітом (ВР=5,33, ДІ [1,22; 23,32]); щоденне використання побутових хімічних засобів для прибирання (ВР=34,13, ДІ [3,70; 314,49]). Фактори ризику симптомів АР: обтяжена спадковість за алергічним ринітом (ВР=3,72, ДІ [1,08; 12,79]); перенесені ГРЗ (ВР=2,79, ДІ [1,06; 7,37]); щоденне використання побутових хімічних засобів для прибирання. ВР=17,86, ДІ [2,22; 143,65]). Фактори ризику симптомів АД: обтяжена спадковість за алергічним ринітом (ВР=5,33, ДІ [1,30; 21,82]); щоденне використання побутових хімічних засобів для прибирання (ВР=28,44, ДІ).
3. Такі фактори як природнє вигодування, харчова алергія на першому році життя, професійна діяльність батьків, наявність кімнатних рослин, тварин, акваріуму, виробів із пуху та пір'я, килимів у помешканнях дітей не мали статистичної достовірності у розвитку симптомів алергії і навпаки, майже за всіма критеріями, частіше реєструвались у дітей з групи контролю, в зв'язку з чим доцільне проведення елімінаційних заходів тільки до позитивно значимих алергенів за результатами алерготестування, в тому числі і до алергенів–розчинів хімічних речовин, а щоденне прибирання в домашніх умовах рекомендується проводити із застосуванням хімічних речовин 1 - 2 рази на тиждень.

* Тезисы. Полный текст см. "Сучасна педіатрія. – 2015. Матеріали науково-практичної конференції «Медико-соціальні аспекти діагностики, лікування та реабілітації захворювань у дітей». Київ, 19 – 20 березня 2015 р."

ВНИМАНИЕ! Защита авторских прав.
Авторские права защищены.
Любое использование изложенного материала возможно только при указании авторства и ссылки на данный сайт.Другие статьи автора:

Основные аспекты аллергодиагностики и лечения детей с атопическим дерматитом

Современные взгляды на лечение и профилактику аллергических заболеваний у детей

Прочитано 794 раз