Характеристика цитокинового статуса детей с аллергическими заболеваниям

Шумна Таміла Євгенівна, доктор медичних наукВплив різноманітних зовнішніх несприятливих факторів навколишнього середовища на повітрянопровідні шляхи сприяє виникненню клінічних проявів алергічних захворювань. Причому прикладною точкою дії цих факторів можуть бути епітеліальні клітини, тому що полютанти активують епітеліальні клітини, в тому числі і бронхів, з утворенням та секрецією із них прозапальних цитокінів: інтерлейкіну (ІЛ-6), інтерлейкіну (ІЛ)-8, та фактор некрозу пухлин α (ФНПα).

Цитокіни в організмі дітей регулюють проліферацію, диференційовку та функцію клітин крові, в тому числі і клітин імунної системи. В нормі, макрофаги секретують прозапальні цитокіни: ІЛ-6, ІЛ-8, фактор некрозу пухлинα (ФНПα), що запускають не тільки імунну відповідь, але і запалення в цілому. Після стимуляції, ІЛ-6 продукується різними типами клітин – макрофагами, Т- та В-лімфоцитами, фібробластами, ендотеліальними, епідермальними і мікрогліальними клітинами, хондроцитами, остеоцитами, включаючи клітини Лангерганса. Суттєва роль ІЛ-6 при системному запаленні підтверджується його підвищенним вмістом у хворих аутоімунними захворюваннями. Інтерлейкін-6 приймає участь в завершенні диференційовки В-клітин в клітини, що секретують імуноглобуліни. Він є також фактором диференційовки для цитотоксичних Т-клітин та стимулює активність природних кілерів. IL-8 опосередковує активацію та міграцію нейтрофілів, а також ініціює запальний процес при потраплянні в організм чужорідного білку – алергену. Крім того, він підвищує секреторну активність макрофагів та викликає хемотаксис еозинофілів та приймає безпосередню участь в патохімічній стадії алергії.

Фактор некрозу пухлин-α має широкий спектр біологічної активності. Він відноситься до пірогенних цитокінів, активує такі клітини, що приймають участь у запальному процесі, а саме: нейтрофіли, еозинофіли, макрофаги та фібробласти. Ендотеліальні клітини у відповідь на проліферацію фактори некрозу пухлин- α продукує цитокіни та експресують адгезивні молекули. Крім того, ФНПα приймає участь в регуляції експресії молекул адгезії, відповідних за вибіркове накопичення еозинофілів у вогнищі запалення, тобто є медіатором, що відповідає за розвитком піздньої фази атопічної реакції та відповідає за хронізацію атопічного запалення.

Метою проведеного дослідження було визначення показників цитокінового статусу інтерлейкіну ІЛ-6, інтерлейкіну ІЛ-8 та фактору некрозу пухлинα (ФНПα) у дітей з алергічними захворюваннями, мешканців розвинутого індустріального м. Запоріжжя та екологічно-сприятлових районів Запорізької області (Приморський, Бердянський).

Матеріали та методи
Цитокіновий статус ІЛ-6, ІЛ-8 та рівень продукції ФНПα був досліджений у 73 дітей, віком від 6 до 17 років, що повністю реалізували «атопічний марш» і на момент обстеження вже страждали на бронхіальну астму, алергічний риніт та атопічний дерматит (37 дітей з м. Запоріжжя та 36 дітей – із умовно екологічно чистих районів Запорізької області). Дослідження рівнів інтерлейкінів, фактору некрозу пухлини-α проводилося з використанням наборів для ІФА на аналізаторі-фотометрі «SIRIO S» (серійний № 435398): BioSource Human IL-8/NAP-1 ELISA (Кат.№: КНС0081/КНС0082, ООО «БиоТехЛаб-С»; Bender MedSystems Human IL-6 ELISA (Кат.№: BMS213/2, «БиоТехЛаб-С»; Bender MedSystems Human TNFα ELISA (Кат.№: BMS223/4, «БиоТехЛаб-С».
...
Висновки
Концентрація прозапальних цитокінів в крові обстежених дітей була суперечливою і характеризувалась значною міжгруповою варіацією, а саме:
1. Показники медіан ІЛ-6 у дітей з алергічними захворюваннями, незалежно від місця проживання були достовірно нижчі у міських та обласних хворих, ніж в групі здорових: 0,29 (0,23 – 0,54) пг/мл та 0,26 (0,14 – 0,40) пг/мл проти 0,60 (0,34 – 0,97) пг/мл.
2. У дітей з алергічними захворюваннями із екологічно-сприятливих районів Запорізької області, реєструвалися найнижчі показники рівня медіан ФНПα та, всупереч очікуємим даним, найвищий рівень ІЛ-8 і склали 2,97 (2,04 – 4,64) пг/мл та 46,67 (32,08 – 53,33) пг/мл проти 5,57 (4,64-6,31) та 16,49 (11,21-25,44) пг/мл у хворих з м. Запоріжжя, що свідчило про порушення рівноваги між прозапальними цитокінами та дисбаланс імунної системи у цього контингенту обстежених.
3. Рівні ІЛ-6, 8 та ФНПα у сироватці крові є важливими додатковими імунологічними факторами, що можуть бути внесені до переліку основних лабораторних маркерів, потенційно здатних відображати ступінь активності запального процесу у хворих на алергічні захворювання та стан їх імунної системи.

* Тезисы. Полный текст см. "Здоровье ребенка. – 2012. - №7."

ВНИМАНИЕ! Защита авторских прав.
Авторские права защищены.
Любое использование изложенного материала возможно только при указании авторства и ссылки на данный сайт.Другие статьи автора:

Частота и факторы риска развития аллергических заболеваний у детей дошкольного возраста

Основные аспекты аллергодиагностики и лечения детей с атопическим дерматитом

Прочитано 755 раз