Характеристика элементного состава природных ресурсов Запорожского региона

Шумна Таміла Євгенівна, доктор медичних наукСьогодні, в основі погіршання здоров`я дитячого населення лежить цілий комплекс соціально-економічних чинників, серед яких основну роль відіграє «техногенне перевантаження» в результаті промислового забруднення навколишнього середовища. Особливо суттєве місце посідає забруднення атмосферного повітря та питної води. В екологічних несприятливих регіонах відбувається суттєве забруднення навколишнього середовища шкідливими речовинами, такими як бенз(а)пірен, діоксид азоту, формальдегід, фенол, фтористий водород, аміак, сірководень, сірковуглець, двоокис марганцю, з`єднання свинцю, хрому та інші, що негативно впливають на стан здоров`я населення і, в першу чергу, на дітей.

Розвитку алергічних захворювань сприяють генетичні фактори та фактори довкілля. Серед останніх, особливе значення мають промислові, транспортні та інші викиди, яким властиві імунотоксичні, імуносупресивні та сенсибілізуючі можливості, що сприяють росту та розвитку алергічної патології. Відомо, що забруднення навколишнього середовища сприяють не тільки підсиленню тяжкості перебігу алергічних захворювань, але і їх виникненню, так як хімічні сполуки органічного та неорганічного походження здатні виконувати не тільки тригерну функцію, але і самостійно виступати в ролі антропогенних або промислових алергенів. Запорізька область характеризується великим різноманіттям еколого-біохімічних чинників і відноситься до найбільш несприятливих регіонів України, де інтенсивними джерелами забруднення повітряного басейну є підприємства энергетичної, металургійної, хімічної та радіаційної промисловості. А саме місто – це металургійне серце країни, в в межах якого розташовано більш 160 промислових підприємств.

Мотивацією для проведення даної роботи були отриманні нами результати попередньо проведеного аналізу анкетного дослідження серед дітей міста та області, які свідчили, що умови формування алергічних захворювань у них були майже однаковими і всі хворі пов`язували погіршення свого стану із забрудненням навколишнього середовища, а покращення - при виїзді за межі території свого постійного помешкання.

Також, в останні роки викиди від підприємств енергетичної, металургійної, хімічної та радіаційної промисловості Запорізького регіону складали майже 92% від загальної кількості забруднюючих речовин, до яких відносять зважені речовини, двоокис азоту, фенол, фтористий водень, сірководень, сірковуглець, сірчаний ангідрид, бенз(а)пірен, формальдегід, діоксид сірки, метали, окис вуглецю.

В місті Запоріжжя за рівнем перевищення граничнодопустимих концентрацій (ГДК) основних забруднювачів, перше місце займає Заводський район, на території якого знаходяться такі підприємства, як ВАТ «МК «Запоріжсталь», ВАТ «Дніпроспецсталь», ВАТ «Запорожкокс», Запорізький завод феросплавів, ВАТ «Вогнетрив», ВАТ «Запорізький сталепрокатний завод», Запорізький титаномагнієвий комбінат; друге місце – Орджонікідзівський район (особливо в зоні проспекту Металургів, бульвару Шевченко, універмагу Україна, площа Фестивальна), внаслідок територіального розташування ВАТ «Запорізький алюмінієвий комбінат», ВАТ «Укрграфіт»; третє місце займає Жовтневий район; четверте – Ленінський, де розташований ВАТ «Перетворювач», ВАТ «Завод високовольтної апаратури», ГЕС; п´яте місце – Комунарівський район, де розташований ДП «Радіоприлад», «ЗАЗ»; шосте – Шевченківський (ВАТ «Запорізький абразивний комбінат», ВАТ «Мотор Січ»); сьоме – Хортицький (ВАТ «Весна», «Супутник», «Супер».

В Запорізькій області за рівнем перевищення ГДК основних забруднювачів перше місце займає Запорізький район, переважно за рахунок підприємств міста, в тому числі ДП «Кремнійполімер»); друге місце – Кам`янсько-Дніпровський район, на території якого розташовані ЗАС, ТЕС; третє місце займає Бердянський район (ВАТ «Азмол», ВАТ «Скловолокно»); четверте – Мелітопольский район (ХРП «Авто-ЗАЗ Мотор»); п´яте – Куйбишевський район («Агропромисловий комплекс»); шосте – Пологовський район (ВАТ «Коагулянт»).
Враховуючи все вищевказане, метою нашого дослідження стало проведення порівняльної характеристики концентраційного вмісту хімічних сполук в атмосферному повітрі, та макро- і мікроелементного складу води, грунту, пилку смітних трав, хатнього пилу в промисловому місті Запоріжжя та в екологічно сприятливому місті Приморськ Запорізької області.
...
Висновки
1. Атмосферне повітря великого промислового м. Запоріжжя більш забруднене і містить вищі концентрації діоксиду сірки, окису вуглецю, діоксиду азоту та оксиду кальцію.
2. Проби води з м. Приморськ характеризуються вищою концентрацією токсичних елементів Сl, Sr, Ti, Rb, Zr, а грунту - Sr, Rb, Pb, Sn, Y, ніж з м. Запоріжжя і мають більш незадовільні характеристики через забруднені зливові стоки та стічні води, дренажні води зрошувальних систем, застосування пестицидів, агрохімікатів, мінеральних добрив.
3. Хімічні сполуки атмосферного повітря адсорбуються на пилку сміттєвих трав (r = +0,4, р менше 0,05), а хімічні елементи води і грунту – на хатньому пилу (r = +0,5, р менше 0,05 та r = +0,6, р менше 0,05), змінюючи їх алергенні властивості, що необхідно враховувати при проведенні профілактичних заходів у дітей Запорізького регіону.

* Тезисы. Полный текст см. "Современная педиатрия. – 2010. - № 6 (34). – С. 147 – 150."

ВНИМАНИЕ! Защита авторских прав.
Авторские права защищены.
Любое использование изложенного материала возможно только при указании авторства и ссылки на данный сайт.Другие статьи автора:

Характеристика цитокинового статуса детей с аллергическими заболеваниям

Частота и факторы риска развития аллергических заболеваний у детей дошкольного возраста

Прочитано 803 раз