Характеристика гормонального профиля детей с аллергическими заболеваниями

Шумна Таміла Євгенівна, доктор медичних наукНа сучасному етапі, в розвитку алергічних захворювань, суттєва роль відводиться функціональному стану ендокринної системи, а саме, порушенням гормонального профілю в системі гіпоталамус-гіпофіз-наднирники та тиреоїдній системі, що і є тією важливою патогенетичною ланкою в процесі становлення алергічної реакції. Адже ендокринна регуляція в патогенезі алергічних захворювань обумовлена так званою «стрес-реакцією» та захистом організму від антигену. Важливу роль в регуляції гормональної секреції відіграє механізм зворотнього зв'язку, що полягає в тому, що при надлишковому вмісту даного гормону у крові гальмується секреція його фізіологічних стимуляторів, а при його дефіциті вона підсилюється. Під дією стресу в гіпофізі утворюється адренокортикотропний гормон (АКТГ), який впливає на наднирники та спонукає їх до секреції глюкокортикоїдів. В свою чергу, глюкокортикоїди стимулюють макрофаги до продукції медіаторів, в тому числі ІЛ-1, які, під впливом простагландину 2 підсилюють стимуляцію синтезу АКТГ. Так виникає замкнене коло, коли АКТГ, шляхом впливу на наднирники, сприяє ще більшій продукції глюкокортикоїдів, а підвищена продукція глюкокортикоїдів, з одного боку, гальмує синтез ІЛ-1, а з іншого, примушує макрофаги продукувати ІЛ-1 та інші медіатори, що заважає нормальному розпізнаванню «свого» та «чужого» і є причиною порушень в імунній системі та розвитку алергічних реакцій.

Активація гіпофізарно-наднирникової системи у ряді випадків гальмує розвиток запалення при алергічних реакціях, а надмірно виражена алергічна реакція, так само як стрес, викликає активацію гіпофізарно-наднирникової системи. Ця активація неспецифічна, вторинна і є реакцією на ушкодження. Одночасно алергічна альтерація, що відбувається в самих наднирниках, блокує в тому чи іншому ступені синтез кортизолу. Неодноразові загострення алергічних процесів призводять до виснаження цієї системи, тому у хворих з тривалим та тяжким перебігом алергічних захворювань завжди відмічається певна ступінь недостатності кіркового прошарку наднирників.

Участь гормонів у формуванні імунних механізмів розвитку алергічної патології визначає інтерес до вивчення ендокринної системи, де ключова роль відводиться сумарному гормональному балансу системи «гіпофіз – периферичні ендокринні залози». Тому при клінічному вивченні ендокринних порушень в імунопатогенезі проявів алергії, особливо таких як бронхоспазм, набряк Квінке, гостра кропив'янка, найбільш часто досліджувалась активація саме вертикальної осі «гіпофіз-кора наднирників». Але отримані результати досліджень гормонального статусу при алергічних захворюваннях до цих пір не мали спрямованого характеру та були фрагментарними, до того ж ще ніколи не вивчався гормональний профіль у хворих з алергічною патологією, що мешкали в умовах з різним екологічним навантаженням Разом з тим, вивчення функціонального стану ендокринної системи у хворих з різними формами алергічних захворювань може надати ряд інформативних лабораторних та клінічних показників як для підбору адекватної базисної терапії, так і для визначення перебігу та подальшого розвитку захворювання.

Тому мета нашого дослідження полягала у вивченні гормонального профілю у дітей з алергічними захворюваннями, в залежності від їх місця постійного проживання.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Гормональний профіль (рівень адренокортикотропного гормону (АКТГ), тиреотропного гормону (ТТГ) та кортизолу був досліджений у 110 дітей, віком від 6 до 17 років. Із них, 79 дітей з алергічними захворюваннями (40 дітей з м. Запоріжжя та 39 дітей – із умовно екологічно чистих Приморського та Бердянського районів Запорізької області) та 31 практично здорова дитина (16 дітей - з м. Запоріжжя та 15 - з умовно екологічно чистих районів Запорізької області).

В ЦНДЛ Запорізького державного медичного університету (завідувач лабораторії – д.мед.н., професор А.В. Абрамов) визначали рівні гормонів (АКТГ (пг/мл), ТТГ (мкМЕ/мл), кортизолу(нг/мл) за допомогою імуноферментних тест-систем за загальноприйнятою методикою з використанням наборів для ІФА на аналізаторі-фотометрі «SIRIO S» (серійний № 435398): Cortisol ELISA KIT (Кат.№: 103-1887, виробник: DRG (USA), ПМП «Diameb»; TSH (Кат.№: 3122Z, виробник: DАІ (USA), ПМП «Diameb»; AKTH (Кат.№: EIA-3647, виробник: DRG (USA), ПМП «Diameb».
...
Висновки
1. Діти з алергічними захворюваннями, мешканці великого промислового м.Запоріжжя, мали стійку тенденцію до підвищеної секреції АКТГ, ТТГ та кортизолу, внаслідок компенсаторної активації гіпофізарно-наднирникової системи, але мали високий ризик швидкого виснаження імунних реакцій та порушення кооперації імунокомпетентних клітин з персистенцією антигенів, що і призводило до формування алергічної патології
2. У дітей з алергічними захворювання, що мешкали в Приморському та Бердянському районах Запорізької області простежувалася тенденція до зниження рівня АКТГ, ТТГ та кортизолу, що свідчило про пригнічення функції гіпоталамо-гіпофізарно-системи та порушення захисно-пристосувальної реакції у відповідь на алергічне запалення.
3. Регуляція гормональної активності за принципом від´ємного оборотного зв´язку у дітей з алергічними захворюваннями, незалежно від місця проживання, майже не виконувалася.
4. Показники гормонального профілю у дітей з різними клінічними формами алергічних захворювань необхідно враховувати при обгрунтуванні доз та тривалості лікування глюкокортикостероїдними препаратами, навіть інгаляційними та топічними.

* Тезисы. Полный текст см. "Медичні перспективи. – 2013. - Том XVIII, № 1. – С. 64 – 69."

ВНИМАНИЕ! Защита авторских прав.
Авторские права защищены.
Любое использование изложенного материала возможно только при указании авторства и ссылки на данный сайт.Другие статьи автора:

Характеристика цитокинового статуса детей с аллергическими заболеваниям

Частота и факторы риска развития аллергических заболеваний у детей дошкольного возраста

Прочитано 719 раз