Характеристика гиперчувствительности к аллергенам у детей Запорожского региона

Шумна Таміла Євгенівна, доктор медичних наукУ ХХI столітті алергічні захворювання остаточно перетворилися на глобальну медико-соціальну проблему, вражаючи до 30-40% населення різних країн світу, причому цей показник може сильно коливатися від 1 до 50% та більше в різних країнах, районах, та серед окремих груп населення. Серед міських жителів захворюваність вище в 4 – 6 разів, ніж у сільських жителів.

Сьогодні загальні принципи діагностики алергічних захворювань спрямовані на виявлення різних причин і чинників, які можуть сприяти формуванню і маніфестації клінічних симптомів. Зазвичай з цією метою застосовуються специфічні методи діагностики, що включають проведення шкіряних тестів з алергенами, що здатні викликати процеси сенсибілізації і, на певному етапі, алергічні реакції.

Згідно рекомендаціям Глобальної ініціативи по боротьбі з бронхіальною астмою (Global Initiative for Asthma, GINA) перегляд 2009, об'єктивна оцінка атопії та алергічної сенсибілізації характеризується позитивними шкірними прик-тестами у відповідь на контакт з алергенами навколишнього середовища. Причинно значимими в розвитку алергічних захворювань у дітей можуть бути харчові, пилкові, лікарські алергени, алергени домашнього пилку, кліщів домашнього пилку (Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae), тварин, пір´я птахів, спор плісньових грибків, хімічні сполуки. Любий із вказаних алергенів можуть бути причиною алергічного ураження того чи іншого органа; в той же час простежується зв´язок розвитку алергічного ураження окремих органів та систем з окремими алергенами.

В останнє десятиріччя в кожній сім´ї широко застосовується величезний асортимент косметичних, миючих та інших засобів, якість яких інколи є сумнівною, а потенційна здатність до сенсибілізації – велика [2]. До хімічних алергенів можна віднести переважну більшість хімічних речовин, з якими людина контактує на виробництві і у побуті. Хімічні речовини є неповноцінними алергенами, тому що їхня молекулярна маса є меншою за 5000 дальтон. «Повноцінності» вони набувають тоді, коли вони зв´язуються з білками тканин, нуклеїновими кислотами тощо. Такі алергени захоплюються антигенпрезентуючими клітинами, опрацьовуються і зв´язуються з молекулами розпізнавання 2 класу системи HLA. Презентація здійснюється у Т-зонах лімфатичних вузлів з продукуванням відповідних цитокінів та формуванням пулу Т-клітин пам´яті. Такі алергічні реакції обумовлені гіперчутливістю уповільненого типу. Але алергічні реакції на хімічні речовини можуть бути обумовлені і іншим механізмом, в тому числі і гіперчутливістю негайного типу.

Так як на даний час дуже важливою проблемою є зміна природних екзоалергенів під впливом факторів довкілля, тому ми провели порівняльну характеристику гіперчутливості серед дітей-мешканців розвинутого індустріального м. Запоріжжя та екологічно-сприятлового м. Приморськ. За допомогою шкірних проб ми змогли встановили у обстежених дітей наявність спровокованої атопічної реактивності, реалізація якої, безумовно, є результатом взаємодії генетичних чинників та чинників навколишнього середовища.

Матеріали і методи дослідження
Метою даної роботи стало дослідження та порівняльна характеристика гіперчутливості дітей, які мешкають у м. Запоріжжя та у м. Приморськ (хворих на алергічні захворювання, із групи ризику та здорових) до найбільш розповсюджених алергенів у Запорізькому регіоні.

Для досягнення мети, за допомогою методу алерготестування, визначили структуру гіперчутливості до найбільш розповсюджених алергенів у 175 дітей (103 дитини із м. Запоріжжя та 72 дитини із м. Приморськ) віком від 6 до 14 років. Батьки всіх обстежених дітей дали письмову згоду на проведення даного дослідження в повному обсязі. Міські та обласні діти за наявністю скарг, результатами клінічного обстеження, та попереднього анкетування були розподілені на три групи спостереження: хворі діти з установленим алергічним захворюванням (І група), що на момент проведення алерготестування перебували в ремісії; діти з групи ризику (ІІ група); клінічно здорові діти (контролю, чи ІІІ група). Всім обстеженим проводилися загально-клінічні дослідження з вивченням анамнезу життя та захворювання. Шкірні прик-тести з харчовими, рослинними, побутовими, грибковими алергенами та шкірні патч-тести з алергенами-розчинами хімічних речовин, виробництва Вінницького МП “Імунолог” проводилися дітям, що не мали скарг та клінічних проявів алергічних захворювань при відсутності інших протипоказань до тестування in vivo з алергенами. Постановка та оцінка результатів шкірних проб здійснювалася згідно вимог Наказу МОЗ України та АМН України за № 127/18 від 02.04.02. З метою уточнення рівня сенсибілізації до хімічних речовин дітям використовувались аплікаційні проби (патч-тести) з алергенами-розчинами хімічних речовин: Zoharconc tex 47 (піноутворювач, що застосовується у якості основи при виробництві чистящих та миючих засобів), Sodium Laurul Sulphate 92% (піноутворювач, що застосовується при виробництві зубних паст, шампунів, гелів для душу), Bronopol (консервант, що застосовують у кремах та дезодорантах), Kemaben 2E (суміш консервантів для косметичних засобів), Latex (вироби з латексу), антиоксидант-пластифікатор для мила. Оцінка патч-тесту проводилася за стандартною загальноприйнятою методикою.
...
ВИСНОВКИ
1. Діти з алергічними захворюваннями, незалежно від місця помешкання, у 100% випадків мали позитивні шкірні тести до харчових, грибкових алергенів та алергенів-розчинів хімічних речовин.
2. Однакові фактори ризику для розвитку грибкової гіперчутливості (сирість житлових приміщень, адсорбція грибкових спор як на домашньому пороху, так і на пилку рослин ) мали діти як з м. Запоріжжя, так і з м. Приморськ.
3. Кожна міська дитина мала гіперчутливість до 3-х і більше алергенів всередині груп харчових (мандарин - 40,54%, лимон 43,24%, гречана крупа - 40,54%); рослинних (амброзія - 86,49%, циклохена - 78,37%, полин - 29,73%, соняшник - 32,43%); грибкових (Alternaria alternate - 40,54%, Aspergilus fum.+Asp.niger - 94,95%, Chladosporium - 40,54%) алергенів, та до хімічних речовин (Zoharconc tex 47 - 32,43%, Sodium Laurul Sulphate 92% - 40,54%, антиоксидант-пластифікатор для мила - 45,95%).
4. У дітей з м. Приморськ у 100% випадків реєструвалася сенсибілізація до побутових алергенів, причому кожна друга дитина мала перехресну гіперчутливість до обох кліщів домашнього пилу Dermatofagoides pteronissinus та Dermatofagoides farinae.
5. За результатами патч-тесту з алергенами-розчинами хімічних речовин, хворі і діти із групи ризику з м. Приморськ достовірно частіше мали позитивну реакцію до «Zoharconc tex 47» та «Sodium Laurul Sulphate 92%», ніж із м. Запоріжжя (48% проти 23,29% та 54% проти 28,77% відповідно).

* Тезисы. Полный текст см. "Перинатологія та педіатрія. – 2011. - № 1. – С. 59 – 62."

ВНИМАНИЕ! Защита авторских прав.
Авторские права защищены.
Любое использование изложенного материала возможно только при указании авторства и ссылки на данный сайт.Другие статьи автора:

Формирование аллергической патологии у детей Запорожского региона

Характеристика предикторов аллергических заболеваний у детей

Прочитано 733 раз