Доктор медицинских наук Шумная Тамила Евгеньевна

Доктор медицинских наук Шумная Тамила Евгеньевна

Шумна Таміла Євгенівна, доктор медичних наук У ХХI столітті алергічні захворювання остаточно перетворилися на глобальну медико-соціальну проблему, вражаючи до 30-40% населення різних країн світу, причому цей показник може сильно коливатися від 1 до 50% та більше в різних країнах, районах, та серед окремих груп населення. Серед міських жителів захворюваність вище в 4 – 6 разів, ніж у сільських жителів. Сьогодні загальні принципи діагностики алергічних захворювань спрямовані на виявлення різних причин і чинників, які можуть сприяти формуванню і маніфестації клінічних симптомів. Зазвичай з цією метою застосовуються специфічні методи діагностики, що включають проведення шкіряних тестів з алергенами, що здатні викликати процеси сенсибілізації…
Шумна Таміла Євгенівна, доктор медичних наук Питання алергічних захворювань в сучасній медицині набуває все більшого значення у зв´язку з їх суттєвим збільшенням у всіх вікових групах, тяжким перебігом, частою інвалідизацією ще в дитячому віці. За результатами останніх епідеміологічних досліджень 10% дітей та 20 – 30% дорослого населення Землі страждають на алергічні захворювання. Алергічні захворювання – це мультифакторіальні захворювання, тому серед чинників, які впливають на їх формування, виділяють генетичні фактори, імунологічну реактивність організму дитини, фактори довкілля, стан середовища житла, клімато-георафічні фактори, ступінь урбанізації, рівень санітарно-гігієнічної культури, популяції, соціально-екологічні чинники. Тому метою нашого дослідження було визначення ведучих факторів, що впливають на формування…
Шумна Таміла Євгенівна, доктор медичних наук В останні десятиріччя алергічні хвороби перетворилися на глобальну медико-соціальну проблему. За прогнозами голови Європейської комісії з алергології Ван Каувенберга в ХХІ сторіччі алергічні захворювання можуть вражати 40-50% населення, тому не випадково алергію називають супутницею цивілізації. Причому кількість хворих подвоюється з кожним десятиріччям, особливо серед мешканців розвинутих індустріальних центрів та мегаполісів, що обумовлює необхідність постійного пошуку нових методів діагностики, лікування та профілактики алергічних захворювань. Вже сьогодні близько 10% населення земної кулі схильно до алергії в тій чи іншій формі, причому цей показник може сильно коливатися, від 1 до 50% та більше, в різних країнах, районах,…
Шумна Таміла Євгенівна, доктор медичних наук На сучасному етапі, в розвитку алергічних захворювань, суттєва роль відводиться функціональному стану ендокринної системи, а саме, порушенням гормонального профілю в системі гіпоталамус-гіпофіз-наднирники та тиреоїдній системі, що і є тією важливою патогенетичною ланкою в процесі становлення алергічної реакції. Адже ендокринна регуляція в патогенезі алергічних захворювань обумовлена так званою «стрес-реакцією» та захистом організму від антигену. Важливу роль в регуляції гормональної секреції відіграє механізм зворотнього зв'язку, що полягає в тому, що при надлишковому вмісту даного гормону у крові гальмується секреція його фізіологічних стимуляторів, а при його дефіциті вона підсилюється. Під дією стресу в гіпофізі утворюється адренокортикотропний гормон…
Шумна Таміла Євгенівна, доктор медичних наук Сьогодні, в основі погіршання здоров`я дитячого населення лежить цілий комплекс соціально-економічних чинників, серед яких основну роль відіграє «техногенне перевантаження» в результаті промислового забруднення навколишнього середовища. Особливо суттєве місце посідає забруднення атмосферного повітря та питної води. В екологічних несприятливих регіонах відбувається суттєве забруднення навколишнього середовища шкідливими речовинами, такими як бенз(а)пірен, діоксид азоту, формальдегід, фенол, фтористий водород, аміак, сірководень, сірковуглець, двоокис марганцю, з`єднання свинцю, хрому та інші, що негативно впливають на стан здоров`я населення і, в першу чергу, на дітей. Розвитку алергічних захворювань сприяють генетичні фактори та фактори довкілля. Серед останніх, особливе значення мають промислові, транспортні…
Шумна Таміла Євгенівна, доктор медичних наук Вплив різноманітних зовнішніх несприятливих факторів навколишнього середовища на повітрянопровідні шляхи сприяє виникненню клінічних проявів алергічних захворювань. Причому прикладною точкою дії цих факторів можуть бути епітеліальні клітини, тому що полютанти активують епітеліальні клітини, в тому числі і бронхів, з утворенням та секрецією із них прозапальних цитокінів: інтерлейкіну (ІЛ-6), інтерлейкіну (ІЛ)-8, та фактор некрозу пухлин α (ФНПα). Цитокіни в організмі дітей регулюють проліферацію, диференційовку та функцію клітин крові, в тому числі і клітин імунної системи. В нормі, макрофаги секретують прозапальні цитокіни: ІЛ-6, ІЛ-8, фактор некрозу пухлинα (ФНПα), що запускають не тільки імунну відповідь, але і запалення…
Шумна Таміла Євгенівна, доктор медичних наук у співавторстві з В.І. Мазур, Л.І. Кляцька, С.В. Соловйова, А.К. Кравченко Збільшення розповсюдженості алергічної патології в усьому світі займає лідируючі позиції і за даними Міжнародної статистики вже сьогодні 40% дитячої популяції мають алергічні захворювання (АЗ), а в деяких екологічно несприятливих районах їх поширеність сягає 60%. В структурі їх відмічається переважання бронхіальної астми (БА), алергічного риніту (АР), атопічного дерматиту (АД), але вражає велика варіабельність показників поширеності БА БА (2,8 – 32,6%), АД (5,6% - 20%), АР (3,9 – 45,1%), причому останній вже сьогодні входить в п'ятірку найбільш розповсюджених хронічних захворювань. Дитячий організм саме у раньому…
Шумна Таміла Євгенівна, доктор медичних наук Шкіра людини – це орган, що стоїть перепоною на шляху великої кількості агресивного впливу факторів зовнішнього середовища та продуктів життєдіяльності самого організму. На сучасному етапі, в умовах прогресуючої урбанізації та погіршення екологічної ситуації в промислових регіонах України, майже кожна дитина хоча б один раз за період свого зростання зверталась за допомогою до педіатрів, алергологів, дерматологів та сімейних лікарів з клінічними проявами ураження шкіри. Атопічний дерматит (АД) – одне з найбільш розповсюджених шкірних захворювань у дітей, причому дебют АД протягом перших 6 місяців життя спостерігається у 45% випадків, протягом першого року життя – у 60%,…
Шумна Таміла Євгенівна, доктор медичних наук Проблема алергії займає важливе місце в клінічній медицині. Пильна увага до неї педіатрів пояснюється великою розповсюдженістю алергічних захворювань, початком «атопічного (алергічного) маршу» вже в ранньому дитинстві, частим розвитком у дітей гострих алергічних станів, що становить глобальну медико-соціальну проблему та потребує невідкладної терапевтичної допомоги. На сучасному етапі вже детально з´ясовані механізми розвитку алергічних реакцій та захворювань, розуміння яких призвело до розробки концепції терапії, досягнення контролю за перебігом алергічного процесу та клінічної ремісії. Цей новий підхід до терапії алергічних захворювань базується на здійсненні контролю за оточуючим хворого алергенним середовищем та неспецифічними провокуючими факторами, реалізації для хворого…
Шумная Тамила Евгеньевна, доктор медицинских наук в соавторстве с Мазур В.И., Кляцкая Л.И., Соловьева С.В. Актуальность проблемы заболеваемости у детей раннего и дошкольного возраста очевидна и за последние годы неоднократно освещалась в различных медицинских научных публикациях. Общая заболеваемость среди воспитанников дошкольных учреждений в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличилась на 3,3%. При этом по данным литературы от 15 до 75% детской популяции относят к группе часто и длительно болеющих детей с пиком заболеваемости именно в раннем и дошкольном детском возрасте. В структуре заболеваемости этой категории детей на протяжении многих лет стабильно лидируют болезни органов дыхания, причем острые респираторные…
Страница 1 из 3