Доктор медицинских наук Шумная Тамила Евгеньевна

Доктор медицинских наук Шумная Тамила Евгеньевна

Шумна Таміла Євгенівна, доктор медичних наук Запорізький державний медичний університет На сучасному етапі одним із ключових завдань державної політики є вирішення питань, що стосуються подальшого розвитку та модернізації системи охорони здоров´я України. Тому підготовка висококваліфікованих спеціалістів у вищих медичних навчальних закладах повинна відповідати найвищим стандартам надання медичної допомоги населенню з урахуванням сучасного рівня розвитку медичної науки і практики. В XXI столітті сімейна медицина стала невід'ємною частиною охорони здоров'я Великобританії, Сполучених Штатів Америки, Канади, Ізраїлю, але в кожній країні підготовка сімейних лікарів має свої серйозні проблеми. Це обумовлює необхідність впровадження в навчальний процес нових форм і методів навчання, що сприяють його…
Шумна Таміла Євгенівна, доктор медичних наук Запорізький державний медичний університет За результатами міжнародної статистики, у світі поширеність бронхіальної астми, алергічного риніту і атопічного дерматиту за результатами стандартизованих міжнародних досліджень коливається від 10 до 34,3%, причому хворіють на алергічні захворювання близько 20% населення, але 40 – 50% - мають початкові симптоми алергії, а в деяких екологічно несприятливих районах їх поширеність досягає 60%. Це підтверджує твердження, що алергія - мультифакторіальне захворювання, реалізація якого визначається не тільки генетичною схильністю, а і іншими факторами, особливо - чинниками навколишнього середовища та кількісними і якісними властивостями алергенів, які формуються в умовах екологічного забруднення. Результати досліджень останніх…
Шумна Таміла Євгенівна, доктор медичних наук Запорізький державний медичний університет Один із найважливіших компонентів самосвідомості особистості – самооцінка, яка формується на різних етапах дитинства. Дослідження психологічних властивостей особистості дозволяє виявити рубіжні стани, які характеризуються переважно невротичним рівнем порушень та схильністю до розвитку психосоматичних захворювань. В наш час є багато пояснювальних гіпотез етіопатогенетичних співвідношень і взаємодії психічних та соматичних факторів при формуванні психосоматичних захворювань: кортико-вісцеральна теорія, специфічний особовий конфлікт, персональний профіль особистості, які спрямовано зв’язують ті чи інші фактори (особистість, мотиваційний конфлікт, психоемоційний статус) з виникненням того чи іншого захворювання. Дитинство – один із важливих етапів розвитку самооцінки. Саме в дитинстві…
Шумна Таміла Євгенівна, доктор медичних наук Запорізький державний медичний університет Наш час – це час суттєвих змін у науці, інформаційному середовищі, освіті і медицині. В умовах підготовки фахівців за Болонською системою освіти та сучасного реформування медицини на сімейний напрямок ще більше підвищується значущість викладання педіатрії, що здійснюється за модульною системою та вимагає ретельної організації навчального процесу і використання нових методів викладання. Проблеми педіатрії залишаються найважливішими в діяльності кожного лікаря, а особливо сімейного, тому що доросла людина з усіма його індивідуальними особливостями формується з дитинства. Впродовж останніх років викладання педіатрії здійснюється за модульною системою, що вимагає ретельної організації навчального процесу, а…
Шумна Таміла Євгенівна, доктор медичних наук Запорізький державний медичний університет Сьогодні, у час складних соціально-економічних змін та політичних подій, на медичних працівниках, як ніколи, лежить велика відповідальність як за тілесне, так і за моральне здоров'я пацієнтів. Тому професійна підготовка молоді, яка обрала для себе фах найблагороднішої і найвідповідальнішої професії лікаря, полягає не лише у формуванні певної системи знань, умінь та навичок, але й у розвитку духовних цінностей, що відповідають вимогам майбутньої діяльності. Моральні та професійні обов'язки лікарів повинні бути вищі за інтереси особистості, а кожен студент-медик ще на студентській лаві має зрозуміти, що хворі потребують допомоги, присутності, розуміння, любові і…
Шумна Таміла Євгенівна, доктор медичних наук Запорізький державний медичний університет Впровадження сучасних світових тенденцій розвитку вищої освіти в рамках кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах України безперечно потребують розмаїття поглядів і нових підходів до проведення занять та викладання навчального матеріалу. Традиційні методи навчання студентів спрямовані, в основному, на одержання, розширення і поглиблення знань шляхом подачі інформації, її відтворення та конкретних професійних дій за готовим алгоритмом, що є явно недостатнім, так як ці методи мало розвивають мислення. В той же час довговічними є лише знання, здобуті активно, і особливо під час практичної діяльності, адже пізнання нового приходить тільки…
Шумна Таміла Євгенівна, доктор медичних наук Запорізький державний медичний університет З відкриттям в 1966 – 1967 роках K. Ishizaka, T. Ishizaka и S.G.O. Iohansson імуноглобуліна Е (IgЕ) атопію стали визначати як вроджену схильність до IgЕ-опосередковуваним алергічним реакціям на малі дози алергенів, при цьому визначаєма при алергічних захворюваннях гіперпродукція IgЕ розглядалася в основному як наслідок недостатності Т-лімфоцитів-супресорів [1,2,4,8]. За сучасними даними, в розвитку алергічних захворювань ключеву роль відіграють послідовно виникаючі зміни в імунній системі організму із вивільненням із Th2-лімфоцитів цитокінів (IL2, IL4, IL5, IL6, IL10 та IL13), які індуцюють продукцію В-лімфоцитами антитіл IgE та розвитку IgE-опосередкованих алергічних реакцій. В той же…
Шумна Таміла Євгенівна, доктор медичних наук Запорізький державний медичний університет На сучасному етапі 60 – 80% дітей мають атопічно обтяжену спадковість за материнською і батьківською лініями, але фенотипічна реалізація спадкової схильності завжди здійснюється під впливом факторів навколишнього середовища, тому зараз алергічні хвороби у дітей ведучими вченими всього світу розглядаються як екологічно залежні патологічні стани, або екопатологія. В міжнародній практиці офіційне визнання отримав термін «захворювання, що пов'язане з навколишнім середовищем» («environmental disease»), що позначає будь-яке захворювання, що виникає безпосередньо або опосередковано в результаті впливу факторів навколишнього середовища на людину, а високі концентрації хімічних речовин, виявлені в таких субстратах людини, як сеча,…
Шумна Таміла Євгенівна, доктор медичних наук Запорізький державний медичний університет Наш час – це час суттєвих змін у науці, техніці, інформаційному середовищі, медичній освіті, адже суспільству потрібні висококваліфіковані лікарі, які при необхідності, здатні приймати нестандартні рішення. Це обумовлює необхідність впровадження в навчальний процес нових форм і методів навчання, що сприяють його інтенсифікації, стимулюють розумову діяльність студентів і формують у майбутніх спеціалістів навички самостійної і творчої роботи. На XV Всеукраїнській науково-практичній конференції, присвяченій пам'яті члена-кореспондента НАН, АМН України, РАМН, професора В.М. Сідельникова (1928–1997), Всеукраїнській науково-методичній нараді «Актуальні питання викладання педіатрії у Вищих медичних навчальних закладах IIІ-ІV рівнів акредитації МОЗ України» (м.…
Шумна Таміла Євгенівна, доктор медичних наук Запорізький державний медичний університет Cкладна екологічна ситуація в Україні проявляється погіршенням стану здоров´я дитячого населення. Морфофункціональна незрілість організму дитини визначає підвищену чутливість до недостатнього або надлишкового надходження хімічних елементів, визначає зміни їх обміну та вмісту. Обов´язковими умовами для нормального розвитку та функціонування імунної системи дитини є достатній та збалансований рівень макро- та мікроелементів. Так, основними макро- та мікроелементами, що впливають на функціонування імунної системи є: залізо, цинк, магній, марганець, мідь, молібден, ванадій, нікель, бор, фтор, кобальт. І вже не викликає сумнівів той факт, що більшість неінфекційних захворювань має хімічне походження та виникають із-за дефіциту,…
Страница 2 из 3