Научная деятельность врачей медицинского центра

Врачи, работающие в медицинском центре "Аллергоцентр" не только имеют большой практический опыт работы, но и постоянно находят время для научной деятельности. В данном разделе нашего сайта будут публиковаться некоторые работы:

  • кандидата медицинских наук, врача высшей категории, аллерголога, кардиолога Кудинцевой Тамары Зиновьевны

  • кандидата медицинских наук, педиатра Таран Натальи Николаевны

(для открытия полного текста нужно кликнуть по названию статьи)

Сучасні уявлення про поширеність та етіопатогенетичні механізми бронхіальної астми у дітей (к.м.н. Таран Н.Н.)

В останні роки значно збільшилася кількість дітей та підлітків, що страждають на бронхіальну астму. За даними офіційної статистики, їх число перевищує чверть мільйона чоловік на території України. Однак і ці цифри не можна вважати повними.

Поняття фенотипу та особливості перебігу бронхіальної астми (к.м.н. Таран Н.Н.)

Кожний пацієнт з бронхіальною астмою може мати свій особистий специфічний фенотип захворювання. Та для наукового обґрунтування поняття фенотипу астми ми маємо виділити групу таких хворих, які споріднені схожими клінічними та/або біологічними ознаками. Але і до теперішнього часу немає одностайної думки вчених з приводу даного питання.

Сучасні підходи до діагностики бронхіальної астми (к.м.н. Таран Н.Н.)

Ми маємо доволі багато літературних даних та незалежних досліджень щодо впливу екологічних факторів на ймовірне погіршення стану здоров'я хворого на алергію різного ґенезу, однак постійна зміна екологічної ситуації в світі змушує науковців постійно шукати нові і нові тригерні фактори для подальшого, своєчасного та ефективного (по можливості) виключення їх із повсякденного життя не тільки хворої дитини, але й дитини зі схильністю до атопії.

Сутність та ефективність методу алерегенспецифічної імунотерапії у дітей з бронхіальною астмою (к.м.н. Таран Н.Н.)

Щоб придбати знання, необхідні для проведення АСІТ, людству знадобилося майже 100 років. На шляху вивчення даного методу було безліч вдалих відкриттів та невдач, але всі вони допомогли виявити основні проблеми, пов'язані з АСІТ - можливість тяжких побічних реакцій і складність дозування аллергену. Ці проблеми з плином часу були успішно вирішені, АСІТ увійшла до переліку базової терапії атопічних захворювань.